Det finns 4 bilder av denna trappa.
< < | | | > >

Spartrappa 3

 

Info:

Spartrappa i ek med underliggnade stålvange.

Spartrappor:

Trappor för det minimala utrymmet. Spartrappan
kombinerar spännande och elegant design med
effektiv funktion.

 

< Skriv ut sidan

< Stäng fönster